पावसाळा

कधी धुक्याचे डोंगर, कधी वादळ, पाऊस,
कधी जुन्या सवयीची त्याला नव्यानं हौस.

कधी हळदीची बेटं विणते सावली हुशार,
कधी सोसाट्याचा वारा, कधी टपोरे तुषार.

कधी छत्रीचं मळभ, कधी अनवाणी पाऊल,
कधी गोधडीचं प्रेम, गरम शिऱ्याची चाहूल.

कधी रस्त्यांवरती नद्या, घरी गुडूप अंधार,
पुढे धावणारी वीज, पाठीमागून मल्हार,

कधी साक्षात तांडव, कधी हळूवार जिव्हाळा,
दर वर्षी नवीन, तरी ओळखीचाच पावसाळा.

Advertisements

4 thoughts on “पावसाळा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s